Проект Константин Величков 179 – Етаж 2

Проект Константин Величков 179 – Етаж 2
Апартамент 5 - СвободенАпартамент 6 - ПродаденАпартамент 7 - ПродаденАпартамент 8 - Свободен

Апартамент 5 - Свободен

Апартамент 6 - Продаден

Апартамент 7 - Продаден

Апартамент 8 - Свободен