Проект Константин Величков 179 – Партер

Проект Константин Величков 179 – Партер
Гараж 1 - ПРОДАДЕН Гараж 2 - ПРОДАДЕН Гараж 3 - ПРОДАДЕН Гараж 4 - ПРОДАДЕН Магазин - ПРОДАДЕН Паркомясто 1 - ПРОДАДЕНО Паркомясто 2 - Продадено Паркомясто 3 - ПРОДАДЕНО Паркомясто 4 - ПРОДАДЕНО Паркомясто 5 - ПРОДАДЕНО Паркомясто 6 - ПРОДАДЕНО Паркомясто 7 - ПРОДАДЕНО Паркомясто 8 - ПРОДАДЕНО Паркомясто 9 - ПРОДАДЕНО Паркомясто 10 - ПРОДАЕНО Паркомясто 11 - ПРОДАДЕНО Паркомясто 12 - ПРОДАДЕНО Паркомясто 13 - ПРОДАДЕНО

Гараж 1 - ПРОДАДЕН

Гараж 2 - ПРОДАДЕН

Гараж 3 - ПРОДАДЕН

Гараж 4 - ПРОДАДЕН

Магазин - ПРОДАДЕН

Паркомясто 1 - ПРОДАДЕНО

Паркомясто 2 - Продадено

Паркомясто 3 - ПРОДАДЕНО

Паркомясто 4 - ПРОДАДЕНО

Паркомясто 5 - ПРОДАДЕНО

Паркомясто 6 - ПРОДАДЕНО

Паркомясто 7 - ПРОДАДЕНО

Паркомясто 8 - ПРОДАДЕНО

Паркомясто 9 - ПРОДАДЕНО

Паркомясто 10 - ПРОДАЕНО

Паркомясто 11 - ПРОДАДЕНО

Паркомясто 12 - ПРОДАДЕНО

Паркомясто 13 - ПРОДАДЕНО